Wybierz kandydatów w wyborach samorządowych

Udostępnij:
 • 18
  Shares

Do liderów, parlamentarzystów i członków demokratycznych partii politycznych

Wzywamy Was do stworzenia szerokiego obozu Polski demokratycznej i praworządnej, który skutecznie powstrzyma niszczenie państwa prawa i jego instytucji. Nie powstrzymujcie demokracji, odkładając ją na czas po zwycięstwie nad PiS. Niech demokracja tłumiona przez władze państwa żyje i rozwija się w demokratycznej opozycji!

Wspólna lista wszystkich demokratycznych ugrupowań jest kluczowa w nadchodzących wyborach samorządowych i w każdych innych, w których będziemy musieli zmagać się z autorytarną władzą.
Najlepszym, najbardziej transparentnym i najsprawiedliwszym mechanizmem, który doprowadzi do powstania wspólnych list wyborczych takiego obozu, są powszechne, równe i tajne prawybory.
Prawo głosu i czynnego udziału w nich w nich powinni mieć wszyscy obywatele RP cieszący się biernym prawem wyborczym, którzy podpiszą deklarację demokratyczną – członkowie partii na równych prawach z niezależnymi samorządowcami, działaczami ruchów miejskich i obywatelskich czy aktywistami NGOS-ów.

Jesteśmy przekonani, że wobec zmian przygotowywanych przez władzę w ordynacji wyborczej, demokraci muszą być razem i muszą dążyć do stworzenia jednej opozycyjnej listy wyborczej. Nie może ona jednak powstawać w partyjnych gabinetach – powinna być efektem powszechnego głosowania świadomych obywateli w uzgodnionej procedurze prawyborczej.

Dlaczego to jest ważne?

Przełamiemy w ten sposób społeczną bierność i nieufność, z jaką spotykają się w tej chwili opozycyjne partie; wciągniemy do współuczestnictwa i współodpowiedzialności wszystkich aktywnych w swoich wspólnotach, którzy nie chcą dyktatury i łamania praw obywatelskich.

Partie, które są współodpowiedzialne za wynik ostatnich wyborów powinny świadomie zrezygnować z przywilejów, które daje im obecne ustawodawstwo w zakresie przygotowania i finansowania kampanii wyborczej. Rezygnując z monopolu, zwiększycie szanse na końcowy sukces.

Werdykt prawyborów w okręgach powinien być ostateczny pod dwoma warunkami: dotrzymania ustalonych wspólnie reguł i minimalnej frekwencji 5 proc. uprawnionych. To najszersza demokratyczna podstawa koalicji, jaką możemy stworzyć. Wykorzystajmy ją dla wspólnego dobra!

Demokracji żądamy od was – nie tylko od władzy!

Czytaj więcej o prawyborach »


Udostępnij:
 • 18
  Shares

Comments

 1. Dlaczego jesteście tak związani z partiami ? Czy życie bez istnienia partii jest niemożliwe? Czy nie można wyrugować partie z naszego życia z rządzenia ?
  Gdyby przyjąć inny wariant bez istnienia tego niepotrzebnego partyjnego bagażu to możliwe było by skoncentrowanie się zarządzających różnymi dziedzinami wymagającymi sterowania w państwie.
  Jak zatem powinno wyglądać ideał państwa odpolitycznionego .
  Być może jest to powrót do źródeł. .Tu wyjaśnię od czego należało by zacząć .
  Przy pomocy wyborów na drodze plebiscytu ogólno-narodowego należało by wybrać
  kilkunasto osobowy zespół autorytetów .Nazwijmy Radą Starszych
  Zadaniem tego zespołu byłby wybór w drodze konkursu kandydata na menedżera w randze premiera . Podpisanie z nim umowy umowy stały nadzór kontrola i weryfikacja
  Umowy zawierane powinny być na krótkie okresy . Pierwszy okres powinien nosić znamiona okresu próbnego . itd itd
  Czy w takim państwie potrzebny jest sejm i senat ? gdy tworzenie aktów prawnych można zlecać wyspecjalizowanym zespołom powoływanym ad hoc na czas ich wykonania .
  Kretyńslie państwo Kretyńskiego .

 2. Wolność , Równość ,Demokracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *